top of page

Wie is Chris van Dam?

Chris van Dam (1963). Ik woon in Den Haag, ben getrouwd en heb drie studerende kinderen. In 1985 kwam ik vanuit Apeldoorn (waar ik opgroeide) naar Den Haag, waar ik aan de slag ging bij de politie. Als inspecteur en hoofdinspecteur vervulde ik diverse functies binnen de opsporing, de Mobiele Eenheid, de persoonsbeveiliging, de vreemdelingendienst en diverse andere organisatieonderdelen. Naast mijn werk studeerde ik rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Chris van Dam

In 1997 maakte Chris de overstap naar het Openbaar Ministerie, achtereenvolgens in Dordrecht, Den Haag, Haarlem, Amsterdam en (weer) Den Haag. Hij combineerde het inhoudelijke vak van officier van justitie met leidinggevende functies: van teamleider tot en met plaatsvervangend hoofdofficier. In 2006 rondde hij met succes een master op het vlak van public management af.

In 2017 werd Chris beëdigd als lid van de Tweede Kamer (CDA-fractie) waar hij actief was in de portefeuilles Justitie en Veiligheid (inclusief MH17), Koninkrijksrelaties en digitalisering. Hij was lid van de Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies (Panama-papers), de tijdelijke commissie Digitale Toekomst en voorzitter van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. In 2021 eindigde dit kamerlidmaatschap.

Naast zijn werk is Chris jarenlang betrokken geweest bij de opvang van ex-gedetineerden (voorzitter Exodus Den Haag), is hij voorzitter geweest van één van de grootste wijkverenigingen van Den Haag (Vogelwijk) en is hij op dit moment voorzitter van het bestuur van Stek (Stad en Kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Haagse protestantse diaconie).

bottom of page