top of page

“de grootste zorg (..) gaat uit naar het leven dat we samen vormgeven en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn: gerechtigheid, mededogen, menselijke waardigheid (..) en bovenal wetgeving waarbij de sterken en de zwakken, de machtigen en de machtelozen, onderworpen worden aan dezelfde gedragsregels” 

(Jonathan Sacks in ‘Exodus, boek van bevrijding, 2019 uitgeverij Skandalon)

bottom of page