er zijn wapenfeiten.jpg

Hieronder vindt u een overzicht van wat ik de afgelopen jaren zoals gedaan heb voor de politie. Graag zet ik mij de komende jaren als lid van de Tweede Kamer opnieuw in voor de belangen van de politie. 

De politieorganisatie, capaciteit

  • Op 12-12-18 heb ik een motie ingediend die er op zag de wijkagent terug de wijk in te krijgen.

  • Op 30-11-17 heb ik een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht het dienstverleningsconcept van de politie ten aanzien van de burger, beter in te richten. 

  • Uit een brief van minister Grapperhaus staat het volgende over de uitvoering van de motie.

Cultuur in de organisatie

Initiatiefnota 'Ruimte voor vertrouwen in blauw op straat'. Hier de voorstellen.

PTSS

VIK-onderzoeken

 

Vrijwilligers

  • Motie ingediend over opleiding van politievrijwilligers

  • Schriftelijke vragen gesteld over politievrijwilligers