themasessies.jpg

Elke politieke stroming heeft een eigen taal, een gemeenschappelijke taal. Iemand als Piet Steenkamp, de grondlegger van de fusiepartij CDA in 1980, heeft dat vrij snel onderkend. Het is zijn verdienste dat typische christendemocratie-‘jargon’ te hebben ontwikkeld. Er ontstond zo een bindmiddel, een ‘brug in woorden’ tussen de KVP, ARP en CHU, beslissend voor de uiteindelijke totstandkoming van het CDA.

Tot de kern van de christendemocratische taalschat zijn vier kernwaarden gaan behoren: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Ze staan in tussen de persoonlijke levensovertuiging van mensen die zich tot het CDA voelen aangetrokken en de praktische politieke standpunten die door CDA-vertegenwoordigers in raden, staten en het parlement worden ingenomen.

De vier kernwaarden hebben eeuwigheidswaarde. Maar de laatste jaren lijken ze door CDA’ers wat weggestopt te worden. Dat kan komen omdat het om oudere, minder hippe begrippen gaat, die door een jonger publiek minder begrepen worden. Maar het kan ook komen omdat we zelf die woorden niet zo goed mee verstaan. En dat is jammer.

Christendemocratische politiek is politiek op een fundament. De kernwaarden zijn voor christendemocraten wegwijzers om te oefenen in het goede en vreedzame samenleven. Ze worden niet los verkocht, moeten altijd in elkaars verband gezien en toegepast worden. En we moeten telkens weer die kernwaarden vertalen naar de eisen van de tijd, ze zien in het licht van vandaag. Lezen, studeren, herijken. Lernen.

Dat is wat Chris van Dam in vier sessies wil doen, in het midden van de verkiezingscampagne. Stil staan bij de vier kernwaarden van het CDA. Met sprekers van naam en faam.

U kunt alle sessies hier terugkijken.

Solidariteit

Donderdag 18 februari 20.00 – 21.30 uur

Met Ernst Hirsch Ballin en Froukje de Jonge

Meer informatie

Publieke gerechtigheid

Donderdag 25 februari 20.00 – 21.30 uur

Met Herman Kaiser en Devie Badloe

Meer informatie

Gespreide verantwoordelijkheid

Donderdag 4 maart, 20.00 – 21.30 uur

Met Wim Deetman, Gerdien Bertram-Troost en George Harinck

Meer informatie

Rentmeesterschap

Donderdag 11 maart, 20.00 – 21.30 uur

Met Cees Veerman en Henri Bontenbal

Meer informatie