• redactie rechtdoen.nl

Wim Deetman | Burger betaalt rekening van slordige overheid

Wim Deetman heeft als voormalig burgemeester en voorzitter van de Tweede Kamer een grote verscheidenheid aan taken gehad. Hij omschrijft zichzelf als een man van de inhoud en pleit voor verdieping en actie in het werk. Wim benadrukt dat het belangrijk is om iedere dag opnieuw oog te hebben voor de democratische rechtsstaat. De overheid staat of valt bij de betrouwbaarheid en transparantie die ze uitstraalt.


Rechtdoen volgens Wim


Ik ben wel een politiek dier hoor. Vanuit mijn opleiding politicologie in de jaren ’80 kreeg ik mijn politieke gevoel, en wist ik wat ik wilde doen. Ik ben het veld gaat verkennen, maar heb bovenal geleerd om vol te houden. Moeilijkheden op je pad vergen geduld. Ik zie nu wel een verschil in de tijd met hoe er gedacht wordt over de rechtsstaat. Tot aan het begin van deze eeuw was het een soort verworvenheid, maar nu lijkt de rechtsstaat te verslonzen. Het concept, en bovenal de kennis rolt achteruit. We moeten scherper worden op de dingen die zo vanzelfsprekend lijken.


Beeld: Phil Nijhuis. Bron: Trouw

In de tijd dat ik in de Tweede Kamer kwam woog het belang van de waarheid en het geven van inlichtingen zwaar. Ik heb helaas het proces gezien dat de hand werd gelicht, dat de Kamer onvoldoende of verkeerde informatie kreeg en dat ook nog aanvaardde. Dan ben je bezig de bijl te leggen aan de democratische rechtsstaat. Men moet die informatieplicht voelen, anders werkt het niet en worden er fouten gemaakt. Wanneer dat niet zo is zie je het groeiende wantrouwen van de burgers in de overheid. En de slot van het liedje is dat de burgers de rekening moeten betalen.


‘Het betrachten van gerechtigheid doe je richting de ander’


Waar het om gaat is dat de instituties in dit land ten opzichte van elkaar betrouwbaar functioneren en dat er politieke verantwoordelijkheid is. Juist wanneer er sprake is van een moeilijke boodschap. Handel naar eer en geweten, zorg voor die transparantie. We lijken soms te vergeten hoe essentieel de inzet van burgers, van gewone mensen, is. Er is binding of saamhorigheid nodig, en we moeten de basisprincipes koesteren.


Als je spreekt over recht doen kun je daar veel betekenissen aan geven. Ik spreek graag over gerechtigheid betrachten, want daar zit iets actiefs in. Je doet dat richting de ander, je respecteert de ander en laat de ander in zijn waarde. Je geeft de ander waar die recht op heeft en kijkt verder dan de letter van de wet. Daarom is recht doen voor mij een stapje verder. Wanneer je weet dat je gerechtigheid moet betrachten zoek je naar oplossingen die niet vanzelfsprekend lijken.