• redactie rechtdoen.nl

Sterre Hijlkema | De verbinder van de buurt

De functie buurtconciërge van Puur Oost is Sterre Hijlkema op het lijf geschreven. Als contact van de buurt wil ze ervoor zorgen dat de openbare ruimte prettig is en zorgt ze voor onderlinge betrokkenheid tussen ondernemers, scholen, politie en de gemeente. Sterres doel is het verzorgen van betere samenwerkingen tussen ondernemers, maar bovenal het scheppen van een lokaal buurtgevoel.


Rechtdoen volgens Sterre

Naast dat ik in de buurt heel actief ben, ben ik ook zichtbaar via social media. Online en in de wijk ben ik voor mensen bijna als een soort familie waarmee ze lief en leed mee kunnen delen. Het is een functie waarbij ik heel veel kan brengen voor mensen. Ze zijn heel dankbaar en ik krijg er heel veel voor terug. Gevoelsmatig is het voor de buurt alsof ik altijd om de hoek klaar sta om te helpen, ook al is dat natuurlijk niet letterlijk zo.


Ik ben eigenlijk wel een soort frishouder van de straat. Ik wil dat de zaken goed lopen en dat de openbare ruimte een fijne plek is. Ik zet bijvoorbeeld kunstprojecten op of denk mee over het herinrichten van de straat. Daarbij werk ik soms samen met wijkagenten, boa’s of de gemeente. Op die manier kan ik mensen doorverwijzen naar de juiste partij. Soms heb je een lange adem nodig als je daadwerkelijk iets wilt veranderen, maar dat is juist het gedeelte waarin ik doorzet.


‘Bij alles wat ik doe probeer ik zwakke en sterke schakels met elkaar te verbinden.’


Ik doe dit werk omdat ik slecht tegen onmacht kan en een groot rechtvaardigheidsgevoel heb. In deze functies kan ik veel situaties oppakken en proberen te verbeteren door middel van mijn netwerk. Ik vul een gat in waar heel veel behoefte aan is. Ik kan zwakke en sterke schakels met elkaar verbinden en op die manier zorgen dat mensen recht wordt gedaan.


Voor mij zit rechtdoen in de juiste verbinding en samenwerking in de wijk. Dat mensen de juiste hulp kunnen krijgen. En daarbij kan ik als buurtconciërge veel bijdragen aan het gevoel van de buurt.


Reactie Chris

Ondernemersvereniging Puur Oost heeft met het aanstellen van een buurtconciërge die verantwoordelijkheid genomen die je van ondernemers mag verwachten. Veiligheid begint bij mensen, bij ondernemers, bij de samenleving zelf. Als die hun zaken niet op orde hebben, wat verwacht je dan van de overheid, in dit geval van de politie of de gemeente? Dat die het allemaal moeten opknappen. Ik ben een absolute fan van de buurtconciërge en een absolute fan van Sterre. We hebben geregeld via de app contact over wat ons bezighoudt. Heel waardevol!