• redactie rechtdoen.nl

Rechtdoen volgens Marja van Bijsterveldt

Als burgemeester van Delft houdt Marja van Bijsterveldt zich regelmatig bezig met het thema recht doen. In haar werkveld gaat het om begrippen als veiligheid en samenwerking, wat natuurlijk groter is dan Delft alleen. Als CDA’er doet ze vooral een beroep op het tegengaan van geweld en het vergroten van respect tegenover de hulpverleners. In deze video vraagt Marja aandacht voor het rechtdoen aan de samenleving en komt ze op voor een veilige rechtsstaat.