• redactie rechtdoen.nl

'Migrantenkerken in regeerakkoord'

De politiek is eensgezind: migrantenkerken zijn heel waardevol en discriminatie van migranten moet verdwijnen. Vooral Forum voor Democratie zorgde ervoor dat het verkiezingsdebat over dit onderwerp soms knetterde.


'Steun aan migrantenkerken moet zeker in het regeerakkoord', vindt Chris van Dam (CDA, plek 47). 'Maar ik denk dat de meeste politieke partijen dit niet belangrijk genoeg vinden. Ze zien geloof als een persoonlijke zaak, niet iets voor de overheid. Maar het is zo gek niet om kerken te steunen, want vrijwilligers doen ontzettend veel voor de samenleving. De migrantenkerken zijn vaak de enigen die tienermoeders kunnen bereiken.'Tien partijen benadrukten maandagavond tijdens een verkiezingsdebat van Samen Kerk in Nederland en de EO hoe belangrijk migrantenkerken zijn. Het hele politieke spectrum was vertegenwoordigd. Alleen de VVD en de PVV, de twee grootste partijen, lieten verstek gaan.

Van Dam kreeg aan het einde van het debat overigens ongelijk. De helft van de andere partijen wilde toch ook de migrantenkerken in het regeerakkoord. 'Als je het belangrijk vindt, kun je het maar beter opschrijven, dan is het helder', vatte Wouter van den Berg (SGP, 6) samen.


Discriminatie

Drie onderwerpen kwamen ter sprake: woningbouw, godsdienstvrijheid en integratie. Alleen de opvang van asielzoekers was niet geagendeerd. Pogingen van Jasper van Dijk (SP, 9) om het toch over Griekenland en Moria te hebben, werden afgekapt door debatleider Joram Kaat.


Er is tekort aan betaalbare huizen en mensen met niet-westerse wortels ondervinden discriminatie op de woningmarkt. Over dat probleem waren alle aanwezigen het eens. Den Haag moet in actie komen, vindt Salima Belhaj (D66, 6), want de gemeenten komen hier niet uit. Ze kreeg veel bijval. Diverse partijen willen dat er opnieuw een ministerie voor Volkshuisvesting komt. Vooral linkse partijen willen discriminatie hard aanpakken. Milka Yemane (GroenLinks, 34) wil hier een speciale antidiscriminatierecherche op zetten. Natasha Hoesein (DENK, 4) wil mystery guests inzetten en 'ook via het strafrecht' ingrijpen als makelaars discrimineren.


Migranten

Andreas Bakir (FVD, 17) herhaalde meermalen zijn wens om de Nederlandse grenzen te sluiten voor migranten. Na een uur viel dat ook Kaat op. Bakir wil bovendien een voorkeursbehandeling voor kerken. Hij stelde Turkije als voorbeeld: 'Ik neem Turkije niet kwalijk dat de islam daar een bijzonder plekje heeft. Nederland is van oorsprong een christelijk land.'


Ook omschreef Bakir, die zelf een migratieachtergrond heeft, zichzelf als 'gast' in Nederland.

Yemane reageerde verontwaardigd: 'Ik ben uit Eritrea gevlucht, maar voel me zeker geen gast. Ik ben Nederlander. Dus ik hoop dat u zich ook niet als gast ziet. Wat u is overkomen is erg, maar dat moeten we niet hier voortzetten door weer anderen uit te sluiten.'

Don Ceder (ChristenUnie, 4) sprak Bakir aan als medechristen en nam afstand van diens standpunt. Alle mensen zijn naar Gods beeld geschapen, stelde Ceder. 'Misschien waren we ooit gasten, maar laten we samen inwoners en onderdanen zijn.'


Bron: Nederlands Dagblad