• redactie rechtdoen.nl

Mark Liedekerken | Ken de mens en zijn achtergrond

Mark Liedekerken is politie-vrijwilliger in Limburg én directeur regionale transitie en innovatie bij de Zuyd Hogeschool. In die laatste functie is hij betrokken bij verschillende thema’s als gezondheid, cultuur, veiligheid en data-analyses. Mark zit in de Board politievrijwilligers, een adviesorgaan binnen de politie. Mark onderscheidt zich doordat hij thema’s en mensen met elkaar wil verbinden, en daarbij zijn achtergrond als politieman graag wil inzetten.


Rechtdoen volgens Mark

Als directeur ben ik betrokken bij losse thema’s als cultuur, data en veiligheid. Maar tegenwoordig zie je dat deze hand in hand gaan, dat het gaat om het grotere plaatje. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig om samen met studenten een van de slechtste wijken van Nederland te renoveren. Maar zo’n wijk heeft niet alleen issues met veiligheid, dat raakt ook vlakken als gezondheid, sociale organisatie en verbouwelijkheid. Ik zit met twee petten op in deze functie. Aan de ene kant als directeur waarin ik alles mag verbinden, anderzijds als politieman met mijn kennis en achtergrond over de wijk.


Ik word er blij van als ik zie dat ik kan bijdragen aan de verbinding en verbetering van deze wijk. Ik zie wat nodig is. In het verleden zag ik altijd de kant van handhaving en nu mag ik als directeur kijken naar mogelijkheden en hulp in de praktijk. In deze combinatie liggen mijn kwaliteiten, en zo zie ik dat ik wat kan betekenen. Ik kan slecht tegen ongelijkheid, daar ligt mijn passie voor dit werkveld.


‘Rechtdoen gaat verder dan passende oplossingen bieden. Ken de mens en zijn achtergrond.’


Ik wil bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, en ik wil rechtdoen door te zorgen dat er gelijkheid is. Dat er fatsoenlijk gekeken wordt naar de zaken die niet goed lopen en dat er passende oplossingen komen. Maar dat gaat nog verder. Het helpt als je de mensen kent en op die manier weet wat eerlijk is en wat recht doet. Het stukje sociale geschiedenis wil ik breder toepassen in de wijk. Bij de politie denken mensen snel ‘daar komen ze weer’. Maar in diezelfde wijk zie je de problemen, de armoede en de gevoelens. Ik zou graag de rechten beschermen van hen die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen. Op die manier help je de wijk én de persoon.


Reactie Chris van Dam


De Nederlandse politie kent zo’n 2.400 politievrijwilligers. Mensen die naast hun baan of bezigheid in hun vrije tijd politiewerk verrichten. Executief (zo’n 1.300 politievrijwilligers) en niet-executief (zo’n 1.100 vrijwilligers). De diversiteit aan vrijwilligers neemt toe, nu het korps steeds meer ontdekt dat je met de vrijwilliger makkelijk hoog-gekwalificeerde kennis binnenhaalt. Chris van Dam vindt dat de Politie – ook als het gaat om werving en opleiding van politievrijwilligers – veel meer gebruik moet maken van de kennis en kunde die zij zélf in huis hebben. De eisen die aan vrijwilligers gesteld worden mogen niet afwijken van de eisen die aan beroeps worden gesteld, Maar de weg naar die eisen (bijvoorbeeld de opleidingseisen) zou gelet op de achtergrond van de vrijwilligers vele malen creatiever ingevuld kunnen worden.