• redactie rechtdoen.nl

Marcel Dokter | Stel brandweervrijwilliger niet op de proef

Dat werk voor Marcel Dokter verder gaat dan een 9-tot-5-mentaliteit blijkt uit zijn inspanningen bij de vrijwillige brandweer. Het helpt dat hij een adrenalinejunk is en energie krijgt door mensen te helpen. ‘s Nachts gaat de pieper, maar om 7 uur begint ook de normale werkdag weer. Daarom spant Marcel zich extra in om het werk van mensen zoals hij onder de aandacht te brengen.


Rechtdoen volgens Marcel

Als klein jongetje woonde ik naast de brandweerkazerne en zag ik allemaal kerels die midden in de nacht aan kwamen vliegen. Dit idee sloeg bij mij heel erg aan, dus zat ik vanaf mijn 18e bij de brandweer. In eerste instantie was het een fascinatie voor de rode auto en de zwaailichten, maar ik heb nu een hele andere insteek. Voor mij gaat het nu om de passie om mensen uit je eigen omgeving te helpen, en daarbij een band te scheppen met de mensen met wie je samenwerkt.


‘Het geeft voldoening om het verschil te maken dat niet alles om geld draait’


De vrijwillige brandweer voelt als familie. Je maakt van alles mee met elkaar. Dat gaat om de meest intieme gebeurtenissen zoals reanimaties en ernstige branden, maar soms hoef je alleen een kat uit de boom te halen en terug te geven aan de eigenaar. Hoe dan ook doe je iets waar veel mensen hulp door ervaren. En zelf heb ik ook de voldoening dat ik iets doe wat van belang is. Het is zo belangrijk dat je hierdoor ervaart dat niet alles om geld draait. Als brandweerman lever je een bijdrage aan de samenleving door de sociale cohesie en betrokkenheid in de omgeving waar je werkt en leeft. Je maakt situaties beter voor mensen.


Het werk bij de vrijwillige brandweer is prachtig en vrijwilligers worden best goed behandeld. Toch zijn er veel randzaken waardoor de vrijwilligheid ernstig op de proef wordt gesteld en het ingewikkeld is om dit werk erbij te blijven doen. Regelgeving kan hierin de plank weleens heel erg misslaan. Daarom zit bij de vakvereniging. Ik wil dat er meer aandacht komt voor het werk van de brandweervrijwilliger.


Recht doen betekent voor mij dat je zorgt dat brandweervrijwilligers voldoende ruimte hebben om de taken te verrichten waar zij voor staan. Als je die ruimte geeft wordt het werk beter, de betrokkenheid groter en kun je langer actief zijn in de organisatie.


Reactie Chris van Dam

Meer dan 80% van de operationele brandweermensen zijn vrijwilliger. Buiten de grote steden draait onze brandweer op burgers zoals u en ik, die de verantwoordelijkheid voelen om paraat te staan voor hun medemens in nood. De grootste bedreiging voor dit systeem, maar ook voor de motivatie van al die vrijwilligers, komt uit de Europese Unie. Regelgeving die ons dwingt om afscheid te nemen de brandweervrijwilliger zoals we die nu kennen. Niemand wil dit en daarom moeten we deze Europese regelgeving ter discussie stellen. Regels zijn er om mensen te dienen, niet andersom.