• redactie rechtdoen.nl

Lody van de Kamp | Hoe gaan we dit sámen oplossen?

De joodse rabbijn Lody van de Kamp houdt samen met de Marokkaanse kickbokser Saïd Bensellam de stad Amsterdam veilig. Sinds 2013 hebben zij het Jeugd Preventie Team in het leven geroepen. Werken met de jongerenproblematiek zit bij Lody in het hart. Zijn missie is om jongeren overeind te helpen en gelijke toekomstkansen te bieden.


Rechtdoen volgens Lody

Ik ben dit werkterrein ingetrokken, het laat me niet meer los. Het begon met een documentaire die ik gemaakt had over Joodse kinderen in Amsterdam. Hoe kunnen zij zich daar bewegen, bijvoorbeeld door islamitische wijken. Saïd nam toen contact met mij op, ook al kenden wij elkaar niet. Hij stelde de vraag: hoe gaan we dit sámen oplossen. Dit raakte mij meteen. Als islamiet kende hij de andere kant van het spectrum. Al snel kwamen we uit bij de algemene problematiek rond de jongeren in Amsterdam.


‘Jongeren overeind helpen is rechtvaardigheid.’


Wij willen de jongeren overeind helpen, want iedereen in ons land heeft recht op een toekomst en een baan. Voor mij betekent rechtvaardigheid dat je kunt leven naar je bestemming en naar een doel kunt toewerken. Dat je niet wordt belemmerd door medeburgers die in de weg staan of discriminatie op de arbeidsmarkt.


Het heeft veel tijd gekost om raakvlakken te creëren tussen de jongeren. En hoewel ik gepensioneerd ben heb ik nog geen tijd gehad om achter de geraniums te zitten. Het is zo’n enorm werkterrein, dat kan ik niet loslaten. De politiek moet keuzes gaan maken die boven belangen van partijen uitstijgen. Iedereen moet recht hebben op een plek in de samenleving zonder gediscrimineerd te worden.


Reactie Chris van Dam

Veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van burgers zélf. Met pal daarachter de overheid, politie en justitie. Lody en Saïd zijn voorbeelden van burgers die dwars door eigen vooroordelen heen samen hun verantwoordelijkheid nemen. Deze merkwaardige combinatie van twee mannen uit totaal andere werelden gaan naar plekken in de samenleving die door anderen gemeden worden en ze doen daar helend werk. Dat scheelt soms de inzet van een compleet peloton Mobiele Eenheid. Er zijn weinig mensen die mij meer inspireren dan deze twee mannen.