• redactie rechtdoen.nl

Jos Wienen | Dreiging is nooit de juiste toon

Jos Wienen bekleedt al jaren een hele veelzijdige functie als burgemeester van diverse gemeentes. Het betrekken van mensen is voor hem de mooiste en grootste uitdaging in het vak, naast dat hij actief is in het bestuur en handhaving van de openbare orde. Voor Jos is recht niet een abstract begrip, maar een werkwoord om eerlijk toe te passen en actief naar te leven.


Rechtdoen volgens Jos

Mijn passie voor het burgemeesterschap is ontstaan toen ik betrokken was bij lokaal bestuur. Ik was geïnteresseerd in politiek, maar ontdekte later pas hoe veel zaken die gaan over de belangen van burgers door de gemeente worden behartigd. Als burgemeester sta je boven de partijen, het gaat er juist om dat je mensen met elkaar in gesprek laat gaat en tot goede besluitvorming komt. Ik denk dat het hard herhalen van de eigen mening, ook wel het polarisatiemodel, niet leidt tot een brede consensus. Ik wil graag zo veel mogelijk mensen betrekken.


Jos Wienen Foto: Kenneth Stamp

Ik span mij in voor recht omdat ik me aangesproken voel. Mensen komen bij mij en vertellen hun verhaal. Dat raakt me, en ik denk dan: ‘het mag niet, en kan niet zo zijn dat wij zo’n samenleving hebben.’ En ik ben in de positie om er iets aan te doen. Het is daarnaast ook wel een soort boosheid richting onrecht en criminaliteit. We willen geen samenleving van de grootste monden, van het meeste geld en van mensen die geweld gebruiken.‘Vallen is één ding, maar je moet mensen ook helpen weer op te staan. Dat vergt soms moed vanuit de overheid.’


Zelf ben ik bedreigd geweest. Dat heeft mij juist vastbeslotener gemaakt dat dreigingen niet

acceptabel zijn om zaken te regelen in de samenleving. Ik strijd voor de rechtstaat, er mag geen ruimte zijn voor intimidatie of erger. Recht doen betekent dat de rechtsstaat overeind gehouden wordt en dat de gezamenlijke afspraken, de wetten en regels, eerlijk worden nageleefd. Doe dit wel menselijk, want juist de mensen die in de knel zitten hebben hulp nodig en moet recht worden gedaan.


De uitdaging is dat regels niet altijd passen, terwijl wel duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Dan vind ik het goed dat er een soort maatschappelijk ideaal is. Zorg dat je je niet alleen laat leiden door bureaucratie en regels, maar oog hebt voor menselijke verhoudingen en kijkt hoe je situaties op kunt lossen. Mensen kunnen fouten maken en straf verdienen, maar je moet zo ook in staat stellen weer op te kunnen staan. Dat vergt moed en actie vanuit de overheid om degenen te helpen die tussen wal en schip vallen.


Reactie Chris van Dam

Jos Wienen is voor mij een voorbeeld in het openbaar bestuur. Ik heb na zitten denken waarom. Het heeft veel te maken met zijn rust, zijn uitstraling de minste willen zijn. Aandacht voor kwetsbaren. Het willen luisteren, dan pas spreken. En als je spreekt iets te zeggen hebben. Al met al leidt dat tot een vorm van gezag die van binnen komt en authentiek is. Los staat van de macht die een burgemeester nou eenmaal ook heeft. Kortom, iemand waar ik wat van kan leren in mijn poging recht te doen.