• redactie rechtdoen.nl

Jos Tonino | Werk aan de frontlinie

Van agent tot commissaris en altijd duidelijk: Jos Tonino. Hoewel Jos met pensioen is, zet hij zich nog steeds in voor het thema recht doen. Lange tijd heeft hij gewerkt bij de politie, waarin hij ontdekte dat het leveren van maatwerk voor hem belangrijk is. Het thema PTSS is zowat zijn levenswerk geworden. Onlangs publiceerde hij er een boek over: PTSS bij de politie: (G)een ABC'tje!?


Rechtdoen volgens Jos

Het thema rechtdoen boeit mij enorm. Zorgen dat mensen rechtvaardig behandeld worden in wat voor situatie ze ook zitten, voelen dat ze serieus genomen worden… Een overheid die transparant is. Misschien allemaal open deuren, maar door mijn werk bij de politie ontdekte ik dat je zelf kunt bijdragen aan verbeteringen. Rechtdoen is een belangrijk component van rechtvaardigheid. Beleidskaders zijn nodig om te werken, maar kijk ook naar de behoeftes van een persoon. Op individueel vlak kun je maatwerk leveren.


Van een diender op straat verwacht je dat hij een mens rechtvaardig behandelt, en als werkgever Nationale Politie heb je nog een hogere lat te hanteren als het gaat om een veilige omgeving. Dit lukt volgens mij onvoldoende. Zeker als het gaat om PTSS werd er veel uit handen gegeven aan partijen zoals verzekeraars. Collega’s aan de frontlinie van het werk werden gemangeld in hun proces rondom schadevergoedingen en dergelijke. Sindsdien houdt het mij bezig wat de verlangens zijn en hoe verbetering mogelijk is.


Via mijn toenmalige korpschef ben ik in het onderwerp PTSS gedoken. Hoewel hij er niet meer is, voelt het nog als een ereopdracht richting hem om zijn werk volledig te maken. Het is een voorrecht om met gepassioneerde mensen rond dit thema in contact te komen. Het helpt dat je gedeelde smarten hebt en je ziet de kleine stapjes die gemaakt worden. Wat ik met name nog wil veranderen is het stelsel rond collega’s in de frontlinie. Hen moet recht worden gedaan.


Reactie Chris van Dam

Er is de laatste jaren veel verbeterd voor politiemensen die PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis) oplopen in het kader van hun werk. 95% van hen kan na verloop van tijd weer aan het werk. Maar voor die andere 5% is het leven vaak een hel. En ook de afdoening van hun schade is een lange, moeizame weg. We zitten nu midden in het traject van de afhandeling van de restschade. Het wachten is op nieuw beleid. De minister heeft beloofd dat dat voor 1 maart 2021 bekend wordt gemaakt. Dan kunnen we mogelijk ook tot een afronding van de oude, lopende zaken komen. Ik sluit niet uit dat dat een issue wordt voor op de formatietafel.