• redactie rechtdoen.nl

Dolf Mauritz | Richting politiewerk beïnvloeden

Dolf Mauritz maakte naam onder collega’s door in 2007 een petitie te starten naar aanleiding van vastgelopen CAO-onderhandelingen. Daaruit volgt een traject waarin Dolf als diender actief bijdraagt aan de politiek. Maar vanuit een hele andere insteek. Volgens Dolf en zijn collega’s staat de veiligheid van de dienders op het spel. Met de oprichting van hun eigen platform ‘de bezorgde dienders’ gaan ze de strijd aan.


Rechtdoen volgens Dolf

De dienders op straat zijn het gezicht van de politie. De burger verwacht het van hen, wanneer zij ter plaatse komen. Vaak moet de diender in een split second besluiten hoe hij of zij gaat handelen. Die eerste aanpak is menigmaal bepalend voor de afloop. Het is goed wanneer de politiek weet waar de dienders op straat tegenaan lopen en voor welke dilemma’s zij gesteld kunnen worden, soms als gevolg van besluitvorming van bovenaf. Ervaringen van de werkvloer dringen niet altijd door bij de top en dat is wel het niveau van waaruit de politiek geïnformeerd wordt. Via ons platform komen die ervaringen wel bij de politiek. Ons vizier is gericht op het rechtdoen aan de diender en natuurlijk aan de burger, waar we het voor doen. Want ja, we krijgen te maken met een uitstroom uit de organisatie die zich niet verhoudt tot de instroom. Het is voor ons een zorg dat de burger straks misschien niet meer de veiligheid of hulp krijgt die hij mag verwachten.


'Ik heb niet de illusie dat wij de politie-organisatie rigoureus zullen veranderen. Maar we kunnen soms wel als klein roer, de richting beïnvloeden.'


Ik ben niet het type dat bij de koffieautomaat staat te klagen. Ik wil actie ondernemen, en ik vind het belangrijk dat je gelooft dat je wat kan veranderen. We hebben een stem als diender, laten we met elkaar zorgen dat het politiewerk niet verschraalt. We mogen de tekorten niet de boventoon laten voeren. Je hebt zo’n goed functionerende rechtsstaat in Nederland, maar als politieorganisatie moet je overeind blijven en de lat niet lager leggen.

Rechtdoen in het werkveld zit voor mij al in de kleinste dingen. Bij het politiewerk heb je vaak te maken met protocollen. Dat kan handig zijn, maar we moeten niet afleren om zelf te denken. Voor mijzelf kijk ik liever naar de situatie, waarop ik mijn handelen baseer. En ja, bekeuringen schrijven hoort daar ook bij, onder het motto ‘vriendelijk als het kan maar streng als het moet’. Maar ik ga liever het gesprek aan met de burger. In ieder mens schuilt wel iets goeds. Wanneer je dat voor ogen houdt, merk je dat je mensen anders benaderd. Dat je wil rechtdoen aan de persoon in plaats van aan een protocol.


Reactie Chris van Dam

Politiewerk is prachtig werk, de politieorganisatie is minder geweldig. Ik vind dat de energie veel te veel omhoog gaat, richting het hoofdkantoor in Den Haag, richting minister en ook richting Tweede Kamer. Terwijl de energie naar beneden moet, naar de werkvloer. Daar loopt zoveel talent en ambitie rond: geef die mensen de ruimte. En dat geldt ook aan de buitenkant van de organisatie: het contact met de burger moet versterkt worden. De basisteams hebben meer te bieden dan enkel noodhulp.