• redactie rechtdoen.nl

Dave Ensberg | Spelenderwijs zijn we allemaal gelijk

Als gezicht van Jantje Beton en zijn activiteiten in veel nevenfuncties maakt Dave Ensberg het spelende kind de prioriteit. Zijn missie is om bij te dragen aan een inclusieve samenleving en kinderen de kans te geven bij wie het niet vanzelf gaat. Spelen is leven, er moet speelruimte zijn voor alle kinderen. Volgens Dave is er nog een wereld te winnen op het terrein van buitenspelen, terwijl dat juist de plek is waar we allen gelijkwaardig zijn.


Rechtdoen volgens Dave

Door mijn ouders hou ik vast aan de uitspraak ‘de samenleving ben je zelf’. Neem de verantwoordelijkheid voor een betere wereld en zet je daarvoor maximaal in. Mijn moeder was lichamelijk gehandicapt, dus vanaf kinds af aan heb ik geleerd hoe het is om mantelzorger te zijn. Ik ben altijd geraakt door hoe buiten spelen je kan helpen, dat heeft mij nooit losgelaten. Onder andere bij Jantje Beton draag ik een grote verantwoordelijk om te werken met kinderen waarbij het niet vanzelf gaat, zoals kinderen in het speciaal onderwijs of met een handicap. Het is tijd om deze kinderen uit hun sociale isolement te halen en te laten zien dat iedereen talentvol is.


Buiten spelen is hartstikke leuk. Kinderen moeten zo veel en mogen zo weinig. Kinderen hebben meer stress, we leven in een prestatiemaatschappij. Wat ik kinderen terug wil geven is dat ze mogen genieten van een onbezonnen jeugd met vrijheid en zelfs verveling. Spelenderwijs ontdekken ze dan het leven, zichzelf en hun talenten. Mijn dochter is mijn grote motivatie. Ik zie haar enorm genieten van het spelen. Bij ieder mens is spelen aangeboren, wat je achtergrond of leefsituatie ook is.


‘Spelen kan heel erg verbinden in een samenleving waarin mensen van verschillende achtergronden elkaar weinig ontmoeten.’


We komen elkaar zo weinig tegen in de samenleving. Het mooie van spelen is dat kinderen daar niet naar kijken. Op een speelplek leren kinderen van diverse achtergronden elkaar beter leren kennen, gewoon voor wie ze zijn. Dat maakt het zo belangrijk dat ieder kind recht heeft op spelen. Daarnaast zien we dat veel kinderen ongezond zijn en minder vriendjes maken. Ze zijn sneller bijziend vanwege de schermen waar ze achter zitten of hebben overgewicht. Ik maak me echt zorgen dat 15% van de kinderen niet of nauwelijks speelt. Terwijl buitenspelen juist zorgt voor een fysiek en mentaal gezond leven.


Recht doen betekent dat je elk mens volwaardig kunt zien en accepteren, ongeacht achtergrond, beperking of sekse. Acceptatie is een onderdeel van de schepping. Dit betekent in de praktijk voor mij dat we elk kind de ruimte en kans geven om te spelen, en daarbij specifiek voor kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Voor die kinderen waarbij recht doen niet vanzelfsprekend is. Iedereen verdient het om spelenderwijs gelukkig te worden.


Reactie Chris van Dam

Een voorbeeld van een kind dat al op jonge leeftijd té veel verantwoordelijkheden aan zijn hoofd had, is Dave Ensberg zelf. Lees zijn prachtige boek ‘Bezielde beschaving’. Maar gelukkig is dat niet ten koste van het spelen gegaan: dat houdt hij tot op de dag van vandaag vol. Zeker binnen het CDA, waar zijn ‘Spielereien’ nooit onopgemerkt blijven, altijd prikkelen.


Dave heeft rechtvaardigheid en rechtdoen als extra gen van nature mee gekregen. Het zit hem ook wel eens dwars, is soms té verplichtend. Maar zo hoort dat bij ‘rechtvaardigen’. Hij kiest zijn werk secuur uit, spreekt zich uit als dat moet en is loyaal en hulpvaardig. Naar iedereen, en zeker naar mij. Ik zie hem als een broer, mijn betere alterego.