• redactie rechtdoen.nl

Alarm!

Op aandringen van CDA (Chris van Dam) en VVD (Antoinette Laan-Gezelschap) heeft minister Grapperhaus besloten de plannen om de palen van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem het zwijgen op te leggen, uit te stellen.In eerste instantie was het plan de palen per 2020 op te heffen. Alarmmeldingen zouden via apps en internet naar de burger kunnen stromen. Nadat de minister eerder uitstel van één jaar had gegeven, heeft hij in november 2019 besloten dat er uitstel komt voor een periode van 4 jaar. De minister:


“Ik heb daarom besloten om het WAS vooralsnog te continueren. Belangrijke overwegingen bij mijn besluit zijn:

  • dat er voldoende vertrouwen moet zijn in de robuustheid van onze crisiscommunicatiemiddelen;

  • dat er maatwerk mogelijk is binnen de set aan crisiscommunicatiemiddelen voor kwetsbare groepen als ouderen of bijvoorbeeld in grensregio’s waar sprake is van roamingproblematiek; dat NL-Alert verder is geoptimaliseerd; en

  • er passende afspraken zijn gemaakt en ingevoerd voor hoog-risico locaties zoals bij enkele chemisch-industriële complexen.”


“Het huidige WAS kan na 1 januari 2021 ongeveer vier jaar worden voortgezet. Hiertoe dient een aantal maatregelen te worden genomen, waaronder: – onderhoud- en beheercontracten verlengen dan wel opnieuw aanbesteden; – computers van de bediensystemen vervangen; en – onderdelen in het transmissiesysteem vervangen. De storingsfrequentie van het WAS zal naar verwachting in deze periode toenemen waardoor intensiever onderhoud nodig is. De totale verwachte kosten voor de voortzetting van het WAS gedurende deze periode bedragen naar verwachting ongeveer gemiddeld € 4,5 mln. per jaar, een kostenstijging van gemiddeld € 0,5 mln. per jaar. Na deze vier jaar moet het WAS vernieuwd worden.”


Eerdere moties die een jaar uitstel opleverden. Uiteindelijk werd het vier jaar.

Bron: Trouw

Bron: Tweakers