06%20(1)_edited.jpg

Eens een politieman, altijd een politieman. Zo voel ik het. Een blauw hart. In 1985 startte mijn loopbaan als inspecteur bij de Haagse politie. In 1997 maakte ik de overstap naar het Openbaar Ministerie. In 2017 werd ik lid van de Tweede Kamer. In al die functies is de rechtsstaat voor mij een belangrijk begrip. Niet om academisch over te praten, maar om aan bij te dragen. Recht doen!

Politiemensen zijn voor mij de ultieme hoeders van de rechtsstaat. Als je écht in de knel komt, dan zijn zij de eersten die optreden. Alle anderen – officieren van justitie, rechters, advocaten – doen belangrijk, onmisbaar werk. Maar zij handelen daarna, in tweede instantie.

Ook als lid van de Tweede Kamer ligt mijn hart bij de Politie, soms tot wanhoop van de minister en de korpsleiding. Want politiewerk is fantastisch, maar de organisatie kent vele tekortkomingen. 

 

De politieorganisatie, capaciteit

Nationale Politie: ik zie de noodzaak, maar het moet stukken beter.

De Nederlandse politie is altijd een politie geweest die dicht bij de burger georganiseerd was. Zeker vanaf de jaren’70, na Politie in Verandering. Community Policing. Maar kijk waar we terecht zijn gekomen. De robuuste basisteams zijn wankele uitzendbureaus geworden. Hoewel we qua formatie nog nooit zó veel politie hebben gehad, is er nauwelijks capaciteit om vanuit de basisteams veel meer dan de noodhulp invulling te geven. Informatie-gestuurde politie is een mooi concept, maar het draagt eraan bij dat politiemensen vooral in contact komen met burgers ‘als er gedoe is’, niet om gewoon eens een praatje pot te maken. In een aantal gemeenten weten de BOA’s en handhavers inmiddels beter van wat er onder de burgers speelt, dan de politie. De aandacht moet gedraaid worden, zowel binnen het korps als naar de buitenwereld. De energie moet niet omhoog georganiseerd worden, richting korps- en eenheidsleiding. Maar omlaag, naar de werkvloer, naar de basisteams, naar de burger. Het is tijd voor nieuwe concepten, die eigenlijk heel traditioneel en welbekend zijn.

 

Cultuur in de organisatie

Buiten is het onveilig, maar is het binnen veilig? Politiemensen kunnen burgers uitsluitend beschermen als er binnen het korps, de eenheid, het team vertrouwen en ruimte is. Daar schort het momenteel ernstig aan. De structuur en de cultuur binnen de landelijke politieorganisatie is niet goed. Veel te veel top-down, afrekencultuur, prestatie gedreven. Het familiegevoel is weg. Dat moet echt veranderen. De afgelopen jaren heb ik hier veel aandacht aan besteed. Met initiatiefnota’s, met aandacht voor de kwaliteit van VIK-onderzoeken, met de instelling van een politie-ombudsfunctionaris, met aandacht voor politiemensen met PTSS. Ik ben voorstander van de landelijke politieorganisatie, maar de lokale en regionale gemoedelijkheid moet terug. Te veel top-down. Ik wil de organisatie weer menselijk maken, waarbij de kern de werkvloer is en niet de top van de organisatie. Weg met de afrekencultuur, weg met het prestatie denken.

 

PTSS

Er is de laatste jaren veel verbeterd in de aandacht voor beroepsziekten en dienstongevallen. Politiewerk is hoog risico-werk, inclusief het risico te gaan lijden aan een Post Traumatische Stress Stoornis, PTSS. Gelukkig herstelt het grootste deel van de dienders met PTSS, maar we weten ook dat er collega’s zijn die voor hun leven getekend blijven. Juist bij beroepsziekten moet er een veilig en stevig vangnet zijn waar je als individuele diender op kunt vertrouwen. Helaas kunnen we dat nog niet zeggen, zeker niet als het gaat om de schadeafwikkeling van de oudere, reeds langlopende zaken. Daarin gaat te veel mis en lijkt de politie als organisatie een onbetrouwbare partner. De afgelopen jaren heb ik in de Kamer gevochten voor de oude, nog niet afgeronde PTSS-zaken. En dat blijf ik doen. Goed dat er een nieuw stelsel voor de afhandeling van schade bij een beroepsziekte wordt ontwikkeld, maar dat mag niet ten koste gaan van reeds gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen.

 

VIK-onderzoeken

Zeker voor politiemensen is rechtvaardigheid een heel belangrijk issue. Velen zijn juist daarvoor politieman of -vrouw geworden. Maar ze willen ook zelf rechtvaardig behandeld worden. In 2017 ontdekte ik dat VIK-onderzoeken niet fair werden verricht en dat de juridische afhandeling ook niet goed was. Kort gezegd: als je als individuele diender voor de wielen van het Korps kwam, dan had je geen schijn van kans.Mede door mijn aandringen is de werkwijze rond de VIK-onderzoeken geëvalueerd. In een eigen audit van het korps werden stevige conclusies getrokken en daar gaat het korps nu mee aan de slag. Maar in heel wat oude zaken moet nog recht worden gedaan en daar zal ik op blijven aandringen.Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan het instellen van een politie-ombudsfunctionaris. Deze functie wordt sinds 2019 bekleed door Letty Demmers.

 

Vrijwilligers

Zonder politievrijwilligers zouden er knappe gaten vallen in de dienstroosters van de Nederlandse politie. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de Politie, vanwege de verbinding met de samenleving, maar ook heel simpel om capaciteitsredenen.

Het is opmerkelijk hoe groot de passie van de vrijwilligers voor hun politiewerk is. Maar de politievrijwilliger staat bij de politieorganisatie echter onder druk. Er is onvoldoende opleidingscapaciteit om als politievrijwilliger ‘door te groeien’ en beloftes worden door de politieorganisatie niet nagekomen. Ik wil dat het voor vrijwilligers zonder vuurwapenbevoegdheid (oud niveau 2) veel makkelijker wordt om door te stromen naar niveau 3. Zodat – mits zij daar voor geschikt zijn – vrijwilligers meer een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de noodhulp. En ik wil dat vrijwilligers veel meer zelf hun opleidingen mogen verzorgen, zonder ook maar iets af te doen aan de eisen: die moeten voor beroeps en vrijwilligers gelijk blijven. Ik wil dat de politievrijwilliger bij de politie behouden blijft. Met voldoende steun, voldoende opleidingsmogelijkheden, ook om wapen dragend te worden. Het is belangrijk dat politievrijwilliger zich kunnen door ontwikkelen, zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de politieorganisatie.  

Op deze pagina vindt u een overzicht van kamerstukken/initiatiefnota’s/moties die in de afgelopen jaren door mij zijn ingediend.