Gespreide verantwoordelijkheid: mensen, organisatie, bedrijven en overheden dragen een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schepping en het algemeen welzijn, om zowel persoon als gemeenschap te laten floreren.
De overheid is niet het centrum van de samenleving; ze moet juist ruimte laten voor variëteit en veelkleurigheid. De noties ‘subsidiariteit’ en ‘soevereiniteit in eigen kring’ zijn een uitdrukking van de gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Tijdens deze ZOOM-sessie stellen we ons de vraag hoeveel ruimte er in de moderne samenleving nog gegeven wordt aan het op basis van gespreide verantwoordelijkheid inrichten van het leven. Gunnen we elkaar nog de vrijheid van onderwijs, zijn geloofsgemeenschappen onderdeel van de maatschappelijke orde of hebben we geloven opgeborgen achter de voordeur?
Wie zijn nu eigenlijk de echte liberalen?

 

Moderator

Bart van Horck, voorzitter CDA Midvoor.​

U kunt de sessie hieronder terugkijken.

Wim Deetman.jpg

Wim Deetman

Voormalig minister van onderwijs, voorzitter tweede kamer en burgemeester van Den Haag.
Betrokken bij het opstellen van het programma van uitgangspunten van het CDA.

Gerdien Bertram - Troost 

Hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

GeorgeHarinck_edited.jpg

George Harinck

Hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam

chris%20van%20dam%20sessie_edited.jpg

Chris van Dam

Lid van de Tweede Kamer voor het CDA, kandidaat-kamerlid (plek 47 CDA-lijst)

inleiders