escreener logo.png

Ik heb mij de afgelopen vier jaar hard ingezet voor de belangen van jagers en schutters. Jagers en schutters worden vanuit de overheid te veel bekeken vanuit wantrouwen. Natuurlijk, het is goed dat jagers en schutters periodiek onderworpen worden aan een check van hun psyche. De samenleving heeft er recht op, dat dragers van een scherp vuurwapen periodiek gecheckt worden. Maar dan moet de menselijke maat voorop staan. Daar heeft het de laatste jaren te vaak aan geschort. Alle middelen lijken geoorloofd om jagers en schutters 'te bestrijden', terwijl juist gezien moet worden welke bijdrage deze gezagsgetrouwe burgers — vaak al van generatie op generatie — leveren aan het beheer van de natuur, aan het in stand houden van waardevolle tradities.

Hieronder vindt u een overzicht van wat ik de afgelopen jaren zoals gedaan heb voor de jagers en de schutters. Graag zet ik mij de komende jaren als lid van de Tweede Kamer opnieuw in voor de belangen van jagers en sportschutters. Daarbij is het heel simpel: de wijze waarop de e-screener thans wordt ingezet moet van tafel.

09-02-2021

Motie Chris van Dam

Motie waarin de regering wordt verzocht om het uitstel van de e-screener voor bestaande verloven uit te breiden met een extra jaar. Motie is aangenomen door de Tweede Kamer

Meer informatie

09-02-2021

Motie | Motie Van Dam en Van Nispen

In de motie wordt de regering verzocht, een commissie te benoemen met onder andere (gerechtelijk) deskundigen, betrokkenen vanuit de politie, het Openbaar Ministerie, de jagers- en schietsportwereld, deze commissie een basisplan op te laten stellen voor een nieuwe Wet wapens en munitie en dit basisplan voor te leggen aan de Kamer. De motie is op 9 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer

Meer informatie

18-02-2021 

Schriftelijke vragen Chris van Dam

Schriftelijke vragen over de nieuwe jachtakte voor jagers. Chris vraagt de minister naar de gang van zaken en uiteindelijk ook om de leges voor 2020-2021 niet meer te innen.

Meer informatie

23-02-2021

Waidmannsheil Magazine | Digitale nieuwbrief met daarin interview Chris van Dam

"Met het oog op de komende verkiezingen in maart 2021 is het denk ik voor ons jagers maar ook voor de sportschutters goed om te weten welke partijen en welke kamerleden het voor ons opnemen als het gaat om bijvoorbeeld het afschaffen van de e-screener test. Ook als het gaat om de recent aangenomen motie betreffende het schrappen van het haas en konijn van de wildlijst. Ook hier vinden wij als jagers eigenlijk alleen nog maar steun bij het CDA waar nog steeds veel leden zitten met een plattelands achtergrond."
 

Afsluitend stelt Chris: “Voor de Nederlandse jagers, als die tenminste willen blijven jagen, is een hele goede keus om op het CDA te stemmen. Het CDA heeft het meeste begrip voor de jager en onderschrijft het nut van de jager. Aan de linkerzijde van de politieke partijen wordt er geen tot weinig begrip voor de jager getoond. De VVD is met name bang voor de criminele kant van het wapenbezit. Terwijl juist de jagers duidelijk een positieve bijdrage aan de leefomgeving laten zien. Afsluitend zegt Chris: “In de loop van de jaren zijn alle opgeworpen beperkingen in de huid van de jager gekropen. Zij moeten veel meer uitdragen dat zij het geweer met beleid en kunde hanteren. Juist alle jagers kunnen door een positieve en transparante communicatie het nut van het beheer met een geweer uitdragen.”

Meer informatie

01-02-2021

Jacht en beheer | Column

Evenals in de affaire rond de kinderopvangtoeslag worden jagers en schutters door de overheid bekeken vanuit wantrouwen. Alle middelen lijken geoorloofd om hen 'te bestrijden', terwijl juist gezien moet worden welke bijdrage deze gezagsgetrouwe burgers - vaak al van generatie op generatie - leveren aan het beheer van de natuur, aan het in stand houden van waardevolle tradities.

Meer informatie

12-02-2021

Nederlandse Vereniging voor Wapenhistorie en Techniek | Interview

"Na deze voorstelling en uitgebreide inleiding was het aan ons om aan te geven waarom we contact gezocht hebben met de Heer van Dam. Ten eerste om ons te introduceren maar zeker ook om aan te geven dat het wel degelijk is opgevallen dat er iemand is die opstaat tegen de onrechtvaardige behandeling van wapenbezitters door de overheid en de hogere regionen binnen politie. Recent zijn naar aanleiding hiervan door Dhr. Van Dam Kamervragen gesteld aan de Minister over zaken als de invoering van de E-screener, het onterecht stilleggen van de werkzaamheden van de afdelingen KC-taken en het heffen van dubbele legeskosten bij de eerstvolgend verlenging."

Meer informatie

CDA_Chris van Dam_Advertentie_De Jager_v

Februari 2021 

De Jager | Interview

Van Dam: "Ik ben 19 jaar officier van justitie geweest en vanuit die praktijkervaring durf ik te stellen dat de WWM compleet verouderd is en in de loop der tijd een gedrocht is geworden waar niemand meer iets van snapt. Er moet een fundamentele herbouw plaatsvinden in twee etappes: eerst moet een architect aan het werk die het huis opnieuw gaat tekenen naar de wensen van dit moment en dan komt de aannemer om het in elkaar te zetten. Nu is de tendens om de architect over te slaan en weer een uitbouwtje te maken. De WWM moet meer in lijn komen met Europese regelgeving. Daarin zou dan ook de meerjarige digitale akte opgenomen kunnen worden, zodat de politie weer meer tijd heeft om thuiscontroles te doen. Daarom zal ik samen met Michiel van Nispen binnenkort een motie gaan indienen. Daar wil ik mij sterk voor maken!"

Meer informatie

06-02-2021

VNW de Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars | Interview 

Chris van Dam: "Puur gebrek aan kennis. Als je de brief van de minister goed leest, heb ik mij door een aantal mensen laten vertellen, is dat gebrek aan kennis ook op het Ministerie aanwezig. Er staan dingen in die gewoon niet kloppen."

Meer informatie