KOT_edited.jpg

In december presenteerde ik het rapport Ongekend Onrecht. Met een oproep aan de (bestuurs)rechtspraak om zelfonderzoek te doen. De kolommen van het NJB zijn er inmiddels wekelijks mee gevuld. De Afdeling bestuursrechtspraak is gestart met een eigen reflectie. De juridische wereld heeft de spiegel eerder gevonden dan het parlement.

 

Rechtsbescherming is daarmee in het bestuursrecht terug op de kaart. En dan gaat het wat mij betreft niet alleen om de Afdeling, maar ook om de Centrale Raad van Beroep. Naar verluidt minder gouvernementeel, maar recent heb ik me verbaasd over de almacht van bijv Politie Nederland in ambtenarenzaken bij deze bestuursrechter. In welke mate checkt de bestuursrechter de gepresenteerde 'feiten'? Niet, lijkt het.

 

Als kamerlid wil ik werk maken van dit thema. Maar dan graag vanuit de inhoud. Welke rol speelt de rechter, welke rol speelt de wet? Ik haal veel informatie uit allerlei artikelen en rapporten. Maar als politicus heb ik meer nodig: concrete voorbeelden.

 

Daarom een oproep: help mij aan concrete voorbeelden waarin sprake is van té hard bestuursrecht, een gebrek equality, betwiste feiten, ongekend onrecht op grotere of kleinere schaal.

Ga naar de contactpagina en deel je verhaal. Bijdragen van harte welkom!